יחס ערבוב של שרף אפוקסי (רכיב A + רכיב B)

  • יחסי ערבוב ART PRO (רכיב A + רכיב B) 100:66

  • ART PRO DELUXE - יחסי ערבוב (רכיב A + רכיב B) 100:70

  • TRANSPARENT - יחסי ערבוב (רכיב A + רכיב B) 100:60

  • EPOXYTABLE 5-FIVE - יחסי ערבוב (רכיב A + רכיב B) 100:55

  • EPOXYTABLE 10 - יחסי ערבוב (רכיב A + רכיב B) 100:25

  • EPOXYFOOD - יחסי ערבוב (רכיב A + רכיב B) 100:55

  • 100 (Naturesin) : 27 (מים)