מדיניות הפרטיות

מטרת מדיניות זו היא להבהיר את נוהגה של M | Art Studio, (להלן - החברה) בכל הנוגע לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי משתמשי האתר או שנאסף על ידי זה בעת השימוש באתר. אלא אם צוין אחרת במפורש, למונחים מסוימים יש את המשמעות שניתנה לתנאים אלה בהסכם תנאי השימוש.

1. 1 נתוניך האישיים ו/או הנתונים האישיים ו/או נתוני הזיהוי (להלן: "נתונים אישיים") שהחברה אוספת ממך בעת ביצוע ההזמנה לרכישת סחורה לכתובת הדואר האלקטרוני המבוקשת ללא כל שגיאות ו/או תקלות שונות שלא יאפשרו לך לקבל את הסחורה שהזמנת ורכשת.

1. 2. אנו חולקים את המידע האישי שלך עם ספקי שירותים כדי לעזור לנו לספק את השירותים שלנו ולבצע את החוזים שלנו איתך כמתואר לעיל. לדוגמה:

אנו משתמשים ב-Shopify כדי להפעיל את החנות המקוונת שלנו. תוכל ללמוד עוד על האופן שבו Shopify משתמשת במידע האישי שלך כאן: https://www. shopify. com/legal/privacy.

אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך כדי לציית לחוקים ולתקנות החלים, כדי להגיב לזימון, צו חיפוש או בקשה חוקית אחרת למידע שנקבל, או כדי להגן על זכויותינו בדרך אחרת.

1. 3 מידע אישי וכן פרטי רכישה באתר (להלן: "מידע") יישמרו במאגר המידע של האתר ויעשה בהם שימוש בהתאם להוראות סעיף זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.

1. 4. החברה משתמשת בפלטפורמת Shopify, המאחסנת את כל הנתונים של חנות מקוונת זו, עושה מאמצים להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים.

1. 5. כמו כן, כאמור בהסכם תנאי השימוש, סילוק כרטיסי האשראי של הרוכשים באמצעות האתר מתבצע באמצעות ספק סליקה, והחברה אינה אוגרת נתוני כרטיסי אשראי הנמסרים על ידי משתמשי האתר.

1. 6. שימושים מסוימים באתר ו/או בשירותים הניתנים באתר מחייבים רישום אשר יחייב אותך למסור נתונים אישיים, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון, זהות, כתובת (להלן: "רישום"). לפיכך, אתה מצהיר בזאת כי הנתונים האישיים הנמסרים לחברה בעת רישום או ביצוע הזמנה נעשים מרצונך הטוב ובהסכמתך.

1. 7 החברה תהיה רשאית מעת לעת לשלוח אליך פרסום במייל - לשיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, לפנות אליך במידת הצורך או לצורכי ניתוח ומתן מידע סטטיסטי ל צד שלישי. חל איסור על צדדים שלישיים אלו ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם להשתמש במידע של אותו אדם לכל מטרה אחרת למעט כמפורט בסעיף זה לעיל.

1. 8. החברה משתמשת בעוגיות ובטכנולוגיות דומות על מנת לוודא שהאתר פועל באופן עקבי ונכון (להלן ביחד "עוגיות"), לרבות איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, בדיקת פרטים, התאמת האתר להעדפותיך האישיות. וצרכי ​​אבטחת מידע. כפי שכבר הוזכר, החברה משתמשת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או למאגר המידע של האתר על מנת למנוע פגיעה אפשרית בפרטיות משתמשי האתר. עם זאת, החברה אינה יכולה להגן באופן מלא על מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר מפני כניסה בלתי מורשית ושימוש אסור במידע. לפיכך, הנך מצהיר בזאת כי לא יהיו לך טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפינו ו/או מי מטעם החברה עקב פריצות בלתי מורשות כאמור ו/או חשיפה ו/או שימוש במידע כתוצאה מכך. פעילות בלתי מורשית, חדירות מכוח חוזה ו/או חוק. אנו ממליצים לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים כדי להגן על המידע שלך כאשר אתה פעיל באינטרנט. לדוגמא,

יצוין שמשואות רשת של עוגיות אלו הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המוטמעים בדפי אינטרנט ותפקידם לאסוף מידע על הגלישה והשימוש באתר וכן כנתונים על הקהל. (לדוגמה, גיל, מין ותחומי עניין) שנוצרו מהקוד של Google Analytics. המידע שנאסף אינו מזהה אותך, והשימוש בעוגיות ובמשואות אינטרנט כפוף למדיניות הפרטיות של גוגל. אם תרצה לעיין במדיניות הפרטיות של גוגל, תוכל לעשות זאת באתרים שלהם.

עוגייה היא כמות קטנה של מידע המוריד למחשב או למכשיר שלך כאשר אתה מבקר באתר שלנו. אנו משתמשים במספר עוגיות שונות, כולל עוגיות פונקציונליות, ביצועיות, פרסומות, מדיה חברתית או עוגיות תוכן. קובצי Cookie משפרים את חווית הגלישה שלך בכך שהם מאפשרים לאתר לזכור את הפעולות וההעדפות שלך (כגון הכניסה ובחירת האזור שלך). המשמעות היא שאינך צריך להזין מחדש מידע זה בכל פעם שאתה חוזר לאתר או מנווט מעמוד אחד למשנהו. קובצי Cookie מספקים גם מידע על האופן שבו אנשים משתמשים באתר, כגון האם הם מבקרים בו בפעם הראשונה או לעתים קרובות.

אנו משתמשים בעוגיות הבאות כדי לייעל את החוויה שלך באתר שלנו ולספק את השירותים שלנו.

תוכל להציג את רשימת העוגיות של Shopify כאן: https://www. shopify. com/legal/cookies.

1. 9. החברה אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהוא חסוי או מוגן בזכויות כלשהן, ועליך להימנע מהעלאה לאתר ופרסום כל מידע כאמור. לפיכך, קישור לכל תוכן או מידע שתמסור לחברה ו/או שתפרסם דרך האתר או בכל דרך אחרת לצורך פרסום (למשל בפורומים, בתגובות וכו'. , אם יש), יטופל כמידע לא סודי ולא קנייני. לידיעתך, על ידי שליחת תוכן ומידע לפרסום, אתה מעניק לחברה רישיון ללא תמלוגים, תמידי להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, למכור, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולהשתמש בתכנים ובמידע בכל דרך אחרת שתבחר. המשמעות היא שאינך ולא תהיה זכאי בעתיד לכל תשלום בגין כל תוכן שתספק לחברך/או תפרסם באתר.

1. 10. המידע הנמסר על ידך כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות, החברה תימנע, במידת האפשר, ממסירת מידע ביודעין לצדדים שלישיים, למעט ספקים וזאת רק לצורך השלמת עסקאות הרכישה שבוצעו ע"י אתה באתר, למעט כאשר היא מחויבת לעשות זאת לפי צו בית משפט ו/או אם אתה עומד בפני תביעה משפטית (פלילי או אזרחי) נגדה בגין פעולות שנקטת באתר. במקרה זה, החברה רשאית לחשוף את נתוניך לגורם הטוען כי פגעת בהם ו/או בהתאם להוראות צו שיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

1. 11 האתר מכיל קישורים המובילים לאתרים אחרים. החברה עושה מאמצים לספק קישורים לאתרים אשר למיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרים אחרים. עם זאת, החברה אינה אחראית לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אתרים אחרים, לתוכנם ולכל הקשור או הנובע מהשימוש בהם. השימוש שלך בקישורים לאתרים אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים הוא באחריותך הבלעדית.

1. 12. זכותך לצפות במידע שנאסף ונשמר על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלה. בנוסף, אם מידע במאגרי החברה משמש ליצירת קשר אליך באופן אישי על סמך חברותך באוכלוסיה המוגדרת על ידי אדם אחד או יותר ששמו נכלל במאגר ("יצירת קשר מסחרי"), כי אז יש לך זכות לבקש בכתב כי מידע הנוגע אליך יוסר ממאגר הנתונים. במקרה זה, החברה תמחק את המידע הנחוץ לה רק כדי ליצור איתך קשר עם הצעות מסחריות, כמתואר לעיל. מידע הנדרש על ידי החברה לניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעילויות מסחריות ואחרות שאתה מבצע באתר החברה, ימשיך להוחזק על ידי החברה בהתאם לחוק, אך לא ישמש עוד לצורך יצירת קשר עמך.

1. 13. החברה רשאית לשנות את תנאי מדיניות פרטיות זו מעת לעת.